DANISH

Linket du har klikket virker ikke. Det er sandsynligvis fordi det er så langt, at det i din e-mail klient knækker. Du kan gøre følgende for at se linket:

1) Klik på dét, der er markeret som link i mailen - så får du browservindue med fejlbesked: You have not activated the entire link to the webversion.

2) Kopier resten af linket, som du finder nedenunder det du klikkede i punkt 1) - men udelad ">".

3) Sæt resten af linket ind i browservinduets adresselinie lige efter den del af linket, som du fik aktiveret under punkt 1).

4) Klik nu på enter og dit link bliver aktiveret.


ENGLISH

The link you have clicked is broken. This may be caused by the fact that the link is too long, which causes your e-mail client to break the link. You can follow these four steps to activate the link:

1) Click on what is marked as a link in your e-mail - you will then receive a browser window with the following error message: You have not activated the entire link to the webversion.

2) Copy the rest of the link, which you will find below what you clicked in step 1) - omit the ">".

3) Paste what you have copied in step 2), into the browsers address bar, right behind the part of the link, which you activated in step 1).

4) Press enter and the link will be activated.